Brenemark - 100 % výsledek

Vždy zkoušíme tvar, přesnost i barvu pomocí PMMA

Až dvě zkoušky pomocí PMMA jsou v ceně Brenemark můstku


Varianty a ceny Brenemarku

G-CAM Brenemark 26 000,-
PEEK, Trilor 32 000,-
Celozirkon 29 000,-
Fasetovaný zirkon 35 000,-

Cena je konečná 👍 V ceně je individuální lžička, skusová šablona, úprava implantátů a až 2 zkoušky pomocí PMMA.  Přičítají se pouze nástavby implantátů.

brenemark-G-CAM-jslab

Pracovní postup

 

  1. Individuální lžižka, skusové šablony.
  2. Zkouška tvaru a přesnosti v definitivním anatomickém tvaru pomocí frézovaného PMMA ✅
  3. Odevzdání hotové Brenemark zubní náhrady.

Po odsouhlasení přesného dosedu, správného tvaru a skusu PMMA můstkem zhotovujeme definitivní zubní náhradu 👇

brenemark-grafen

PEEK, Trilor Brenemark

 

Na zkoušku PMMA konstrukce připevníme i kompozitní zuby.

Pacient i lékař tak může odsouhlasit i přesnou barvu a tvar kompozitních zubů. Jejich polohu je možné v ordinaci částečně upravovat.

brenemark-grafen